لیست مدرسین

...
مهندس مجید کلانتری

پژوهشگر امنیت و تست نفوذ

4.3

با بیش از 14 سال سابقه تدریس در کنار شما هستیم

پژوهشگر امنیت و تست نفوذ
...
دکتر سورج رحمتی

کارشناس بازار های مالی

4.3

تالیف بیش از 7 کتاب کنار شما است

کارشناس بازار های مالی